Bản đồ sàn

Quầy hướng dânInformation counter

Quầy hướng dân

Information counter

Phòng giữ đồCustomer locker

Phòng giữ đồ

Customer locker

Chở hàng hóaDelivery

Chở hàng hóa

Delivery

Thang máyElevator

Thang máy

Elevator

Thang cuốnEscalator

Thang cuốn

Escalator

Góc ATMATM

Góc ATM

ATM

Phòng vệ sinhWC

Phòng vệ sinh

WC

Nhà vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped Toilets

Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped Toilets

Phòng chăm trẻBaby care room

Phòng chăm trẻ

Baby care room

Thang máyElevator

Thang máy

Elevator

Thang cuốnEscalator

Thang cuốn

Escalator

Phòng hút thuốcSmoking room

Phòng hút thuốc

Smoking room

Phòng vệ sinhWC

Phòng vệ sinh

WC

Nhà vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped Toilets

Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped Toilets

Phòng chăm trẻBaby care room

Phòng chăm trẻ

Baby care room

Thang máyElevator

Thang máy

Elevator

Thang cuốnEscalator

Thang cuốn

Escalator

Phòng hút thuốcSmoking room

Phòng hút thuốc

Smoking room

Phòng vệ sinhWC

Phòng vệ sinh

WC

Nhà vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped Toilets

Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped Toilets

Phòng chăm trẻBaby care room

Phòng chăm trẻ

Baby care room

16

7

AF 14-15-16
10
Baskin Robbins
(0650) 3763754
AF-01
12B
COWBOY JACK'S
(0274) 3763832
S8-9
DOLPAN SAM
(0274) 6260699
AF 07-08
AF-05
HOTPOT STORY
(0274) 7307779
19
Jollibee
6260735
6
KICHI KICHI
3777665
11C
21
Kokoro
6263666
15
MARUKAME UDON
3763442
18
MISOYA RAMEN
6561777
12A
MK RESTAURANT
6260713
3
OMUK
(0274) 6268304
3B
On-yasai
3763508
1
Pizza Hut
(0274) 3725277
11B
SUMO BBQ
(0274) 3799307
AF-03