Cửa hàng tương tự


On-yasai

Tầng 2 [3B]

Thức ăn & Nước uống


MISOYA RAMEN

Tầng 2 [18]

Thức ăn & Nước uống


PHỐ Á – PHỞ & CUỐN

Tầng 2 [AF-04]

Thức ăn & Nước uống


Al Friesco’s

Tầng trệt [26]

Thức ăn & Nước uống


MK RESTAURANT

Tầng 2 [12A]

Thức ăn & Nước uống