Lịch tổ chức sự kiện

  • Tháng 3/2018
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 1 Thứ sáu 2 Thứ bảy 3
Chủ nhật 4 Thứ hai 5 Thứ ba 6 Thứ tư 7 Thứ năm 8 Thứ sáu 9 Thứ bảy 10
Chủ nhật 11 Thứ hai 12 Thứ ba 13 Thứ tư 14 Thứ năm 15 Thứ sáu 16 Thứ bảy 17
Chủ nhật 18 Thứ hai 19 Thứ ba 20 Thứ tư 21 Thứ năm 22 Thứ sáu 23 Thứ bảy 24
Chủ nhật 25 Thứ hai 26 Thứ ba 27 Thứ tư 28 Thứ năm 29 Thứ sáu 30 Thứ bảy 31
Lịch sự kiện
03 21 [Thứ tư]
03 22 [Thứ năm]
03 23 [Thứ sáu]
Sự kiện
Lớp Học Xanh
Sự kiện
Chương trình Giờ Trái Đất Cùng AEON MALL Bình Dương Canary
03 24 [Thứ bảy]
Sự kiện
Lớp Học Xanh
Sự kiện
Chương trình Giờ Trái Đất Cùng AEON MALL Bình Dương Canary
03 25 [Chủ nhật]
Sự kiện
Lớp Học Xanh
Sự kiện
Chương trình Giờ Trái Đất Cùng AEON MALL Bình Dương Canary
03 26 [Thứ hai]
03 27 [Thứ ba]
03 28 [Thứ tư]
03 29 [Thứ năm]
03 30 [Thứ sáu]
03 31 [Thứ bảy]
04 01 [Chủ nhật]
04 02 [Thứ hai]
04 03 [Thứ ba]
04 04 [Thứ tư]
04 05 [Thứ năm]
04 06 [Thứ sáu]
04 07 [Thứ bảy]
04 08 [Chủ nhật]
04 09 [Thứ hai]
04 10 [Thứ ba]
04 11 [Thứ tư]
04 12 [Thứ năm]
04 13 [Thứ sáu]
04 14 [Thứ bảy]
04 15 [Chủ nhật]
04 16 [Thứ hai]
04 17 [Thứ ba]
Cỡ chữ
S
M
L
bus
bus
/news/event/94
/news/event/94
/news/infomation/9
/news/infomation/9
Sức chứa bãi đỗ xe
Sức chứa bãi đỗ xe
FILM
FILM
/recruit/
/recruit/
/static/detail/eventspace
/static/detail/eventspace
floorguide
floorguide
tree planting ceremony
tree planting ceremony
Tan Phu Celadon
Tan Phu Celadon
Long Biên
Long Biên
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
AEON
AEON
  • facebook