Lịch tổ chức sự kiện

  • Tháng 11/2017
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư 1 Thứ năm 2 Thứ sáu 3 Thứ bảy 4
Chủ nhật 5 Thứ hai 6 Thứ ba 7 Thứ tư 8 Thứ năm 9 Thứ sáu 10 Thứ bảy 11
Chủ nhật 12 Thứ hai 13 Thứ ba 14 Thứ tư 15 Thứ năm 16 Thứ sáu 17 Thứ bảy 18
Chủ nhật 19 Thứ hai 20 Thứ ba 21 Thứ tư 22 Thứ năm 23 Thứ sáu 24 Thứ bảy 25
Chủ nhật 26 Thứ hai 27 Thứ ba 28 Thứ tư 29 Thứ năm 30 Thứ sáu Thứ bảy
Lịch sự kiện
11 18 [Thứ bảy]
Sự kiện
Nhiều Phần Quà AEON MALL Bình Dương Canary Sẽ Mang Tặng Quý Khách Của Mình
Sự kiện
Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng 3 Năm Hoạt Động
Sự kiện
KỈ NIỆM 3 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA AEON MALL BÌNH DƯƠNG CANARY
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
11 19 [Chủ nhật]
Sự kiện
Nhiều Phần Quà AEON MALL Bình Dương Canary Sẽ Mang Tặng Quý Khách Của Mình
Sự kiện
Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng 3 Năm Hoạt Động
Sự kiện
KỈ NIỆM 3 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA AEON MALL BÌNH DƯƠNG CANARY
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
11 20 [Thứ hai]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
11 21 [Thứ ba]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
11 22 [Thứ tư]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
11 23 [Thứ năm]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
11 24 [Thứ sáu]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
11 25 [Thứ bảy]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
11 26 [Chủ nhật]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
11 27 [Thứ hai]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
11 28 [Thứ ba]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
11 29 [Thứ tư]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
11 30 [Thứ năm]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 01 [Thứ sáu]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 02 [Thứ bảy]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 03 [Chủ nhật]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 04 [Thứ hai]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 05 [Thứ ba]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 06 [Thứ tư]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 07 [Thứ năm]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 08 [Thứ sáu]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 09 [Thứ bảy]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 10 [Chủ nhật]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 11 [Thứ hai]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 12 [Thứ ba]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 13 [Thứ tư]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 14 [Thứ năm]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
12 15 [Thứ sáu]
Sự kiện
CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT 2017
Cỡ chữ
S
M
L
bus
bus
/news/event/94
/news/event/94
Sức chứa bãi đỗ xe
Sức chứa bãi đỗ xe
/news/infomation/9
/news/infomation/9
/recruit/
/recruit/
/static/detail/eventspace
/static/detail/eventspace
floorguide
floorguide
tree planting ceremony
tree planting ceremony
Tan Phu Celadon
Tan Phu Celadon
Long Biên
Long Biên
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
AEON
AEON
  • facebook