ATM

Thời gian hoạt động

Theo như thời gian hoạt động của TTMS.

Vị trí

1.Khu vực dưới thang cuốn sảnh Bắc ( tầng Trệt, gần G-3 MEDICARE)

01 máy TPBank

TPBank

01 máy VPBank

VPBank
2.Khu vực ATM CASH CORNER (tầng trệt, gần cổng vào C)

01 máy ACB

VietinBank

01 máy VietinBank

VietinBank

01 máy VietcomBank

VietcomBank

01 máy BIDV

BIDV

3.Khu vực dưới thang cuốn sảnh Nam (tầng trệt, gần JAPAN ZONE)

01 máy EXIMBank

EXIMBank

01 máy TECHCOMBank

TECHCOMBank

Tất cả các máy ATM đều phù hợp với thẻ Visa và thẻ Master.

Thời gian hoạt động

Theo như thời gian hoạt động của TTMS.

Vị trí

1.Khu vực dưới thang cuốn sảnh Bắc ( tầng Trệt, gần G-3 MEDICARE)

01 máy TPBank

TPBank

01 máy VPBank

VPBank
2.Khu vực ATM CASH CORNER (tầng trệt, gần cổng vào C)

01 máy ACB

VietinBank

01 máy VietinBank

VietinBank

01 máy VietcomBank

VietcomBank

01 máy BIDV

BIDV

3.Khu vực dưới thang cuốn sảnh Nam (tầng trệt, gần JAPAN ZONE)

01 máy EXIMBank

EXIMBank

01 máy TECHCOMBank

TECHCOMBank

Tất cả các máy ATM đều phù hợp với thẻ Visa và thẻ Master.

Cỡ chữ
S
M
L
New Arrival
New Arrival
bus
bus
/news/event/94
/news/event/94
/news/infomation/9
/news/infomation/9
Sức chứa bãi đỗ xe
Sức chứa bãi đỗ xe
FILM
FILM
/recruit/
/recruit/
/static/detail/eventspace
/static/detail/eventspace
floorguide
floorguide
tree planting ceremony
tree planting ceremony
Tan Phu Celadon
Tan Phu Celadon
Long Biên
Long Biên
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
AEON
AEON
  • facebook