Liên hệ

AEON MALL Information Counter (G Floor) Tel: 0274.6259333
AEON Customer Service Counter (G Floor) Tel: 0274.6259111
Address: Số 01 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

http://aeonmall-binhduongcanary-en.com/

http://aeonmall-binhduongcanary.com.vn/

http://www.facebook.com/aeonmallbinhduongcanary.com.vn

AEON MALL Information Counter (G Floor) Tel: 0274.6259333
AEON Customer Service Counter (G Floor) Tel: 0274.6259111
Số 01 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

http://aeonmall-binhduongcanary-en.com/

http://aeonmall-binhduongcanary.com.vn/

http://www.facebook.com/aeonmallbinhduongcanary.com.vn

Cỡ chữ
S
M
L
New Arrival
New Arrival
bus
bus
/news/event/94
/news/event/94
/news/infomation/9
/news/infomation/9
Sức chứa bãi đỗ xe
Sức chứa bãi đỗ xe
FILM
FILM
/recruit/
/recruit/
/static/detail/eventspace
/static/detail/eventspace
floorguide
floorguide
tree planting ceremony
tree planting ceremony
Tan Phu Celadon
Tan Phu Celadon
Long Biên
Long Biên
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
AEON
AEON
  • facebook