Liên hệ

AEON MALL Information Counter (G Floor) Tel: 0274.6259333
AEON Customer Service Counter (G Floor) Tel: 0274.6259111
Address: Số 01 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

http://aeonmall-binhduongcanary-en.com/

http://aeonmall-binhduongcanary.com.vn/

http://www.facebook.com/aeonmallbinhduongcanary.com.vn

AEON MALL Information Counter (G Floor) Tel: 0274.6259333
AEON Customer Service Counter (G Floor) Tel: 0274.6259111
Số 01 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

http://aeonmall-binhduongcanary-en.com/

http://aeonmall-binhduongcanary.com.vn/

http://www.facebook.com/aeonmallbinhduongcanary.com.vn

Cỡ chữ
S
M
L
bus
bus
/news/event/94
/news/event/94
Sức chứa bãi đỗ xe
Sức chứa bãi đỗ xe
/news/infomation/9
/news/infomation/9
/recruit/
/recruit/
/static/detail/eventspace
/static/detail/eventspace
floorguide
floorguide
tree planting ceremony
tree planting ceremony
Tan Phu Celadon
Tan Phu Celadon
Long Biên
Long Biên
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
AEON
AEON
  • facebook