Thời gian hoạt động

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Khu vực Trung tâm thương mại

Khu vực Trung tâm thương mại
10:00–22:00
(ngày trong tuần)
09:00–22:00
( cuối tuần và ngày lễ)

Khu vực Siêu thị

Khu vực Siêu thị
08:00-22:00

Khu vực Trung tâm Bách hóa

Khu vực Trung tâm Bách hóa

10:00-22:00

Rạp chiếu phim

Rạp chiếu phim

08:00–02:00

Ngân hàng

Ngân hàng

Dịch vụ thông thường
 10:00-17:00(Thứ hai – Thứ sáu)
 10:00-11:30 (Thứ bảy)

Dịch vụ tư vấn sản phẩm
 17:00-22:00 (Thứ hai – Thứ sáu)
 11:30-22:00 (Thứ bảy)
 10:00-22:00 (Chủ nhật & Ngày lễ)

Khu vực bowling

Ngân hàng

10:00-22:00 (Ngày trong tuần)
09:00-22:00 (Cuối tuần và Ngày lễ)

Khu vực trò chơi

Ngân hàng

09:00-22:00

HIGHLANDS COFFEE

HIGHLANDS COFFEE

08:00-22:00

PHÚC LONG Coffee & Tea House

PHÚC LONG Coffee & Tea House,

08:00-22:00

Lotteria

Lotteria

08:00–22:00

AL FRESCO’S

AL FRESCO’S

09:00–22:00

Khu vực Trung tâm thương mại
Khu vực Trung tâm thương mại
10:00–22:00 (ngày trong tuần)
09:00–22:00 ( cuối tuần và ngày lễ)
Khu vực Siêu thị
Khu vực Siêu thị
08:00-22:00
Khu vực Trung tâm Bách hóa
Khu vực Trung tâm Bách hóa
10:00-22:00
Rạp chiếu phim
Rạp chiếu phim
08:00–02:00
Ngân hàng
Ngân hàng
Dịch vụ thông thường
 10:00-17:00(Thứ hai – Thứ sáu)
 10:00-11:30 (Thứ bảy)

Dịch vụ tư vấn sản phẩm
 17:00-22:00 (Thứ hai – Thứ sáu)
 11:30-22:00 (Thứ bảy)
 10:00-22:00 (Chủ nhật & Ngày lễ)
Khu vực bowling
Ngân hàng
10:00-22:00 (Ngày trong tuần)
09:00-22:00 (Cuối tuần và Ngày lễ)
Khu vực trò chơi
Ngân hàng
09:00-22:00
HIGHLANDS COFFEE
HIGHLANDS COFFEE
08:00-22:00
PHÚC LONG Coffee & Tea House
PHÚC LONG Coffee & Tea House,
08:00-22:00
Lotteria
Lotteria
08:00–22:00
AL FRESCO’S
AL FRESCO’S
09:00–22:00
Cỡ chữ
S
M
L
bus
bus
/news/event/94
/news/event/94
Sức chứa bãi đỗ xe
Sức chứa bãi đỗ xe
/news/infomation/9
/news/infomation/9
/recruit/
/recruit/
/static/detail/eventspace
/static/detail/eventspace
floorguide
floorguide
tree planting ceremony
tree planting ceremony
Tan Phu Celadon
Tan Phu Celadon
Long Biên
Long Biên
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
AEON
AEON
  • facebook