Thời gian hoạt động

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Khu vực Trung tâm thương mại

Khu vực Trung tâm thương mại
10:00–22:00
(ngày trong tuần)
09:00–22:00
( cuối tuần và ngày lễ)

Khu vực Siêu thị

Khu vực Siêu thị
08:00-22:00

Khu vực Trung tâm Bách hóa

Khu vực Trung tâm Bách hóa

10:00-22:00

Rạp chiếu phim

Rạp chiếu phim

08:00–02:00

Ngân hàng

Ngân hàng

Dịch vụ thông thường
 10:00-17:00(Thứ hai – Thứ sáu)
 10:00-11:30 (Thứ bảy)

Dịch vụ tư vấn sản phẩm
 17:00-22:00 (Thứ hai – Thứ sáu)
 11:30-22:00 (Thứ bảy)
 10:00-22:00 (Chủ nhật & Ngày lễ)

Khu vực bowling

Ngân hàng

10:00-22:00 (Ngày trong tuần)
09:00-22:00 (Cuối tuần và Ngày lễ)

Khu vực trò chơi

Ngân hàng

09:00-22:00

HIGHLANDS COFFEE

HIGHLANDS COFFEE

08:00-22:00

PHÚC LONG Coffee & Tea House

PHÚC LONG Coffee & Tea House,

08:00-22:00

Lotteria

Lotteria

08:00–22:00

AL FRESCO’S

AL FRESCO’S

09:00–22:00

Khu vực Trung tâm thương mại
Khu vực Trung tâm thương mại
10:00–22:00 (ngày trong tuần)
09:00–22:00 ( cuối tuần và ngày lễ)
Khu vực Siêu thị
Khu vực Siêu thị
08:00-22:00
Khu vực Trung tâm Bách hóa
Khu vực Trung tâm Bách hóa
10:00-22:00
Rạp chiếu phim
Rạp chiếu phim
08:00–02:00
Ngân hàng
Ngân hàng
Dịch vụ thông thường
 10:00-17:00(Thứ hai – Thứ sáu)
 10:00-11:30 (Thứ bảy)

Dịch vụ tư vấn sản phẩm
 17:00-22:00 (Thứ hai – Thứ sáu)
 11:30-22:00 (Thứ bảy)
 10:00-22:00 (Chủ nhật & Ngày lễ)
Khu vực bowling
Ngân hàng
10:00-22:00 (Ngày trong tuần)
09:00-22:00 (Cuối tuần và Ngày lễ)
Khu vực trò chơi
Ngân hàng
09:00-22:00
HIGHLANDS COFFEE
HIGHLANDS COFFEE
08:00-22:00
PHÚC LONG Coffee & Tea House
PHÚC LONG Coffee & Tea House,
08:00-22:00
Lotteria
Lotteria
08:00–22:00
AL FRESCO’S
AL FRESCO’S
09:00–22:00
Cỡ chữ
S
M
L
New Arrival
New Arrival
bus
bus
/news/event/94
/news/event/94
/news/infomation/9
/news/infomation/9
Sức chứa bãi đỗ xe
Sức chứa bãi đỗ xe
FILM
FILM
/recruit/
/recruit/
/static/detail/eventspace
/static/detail/eventspace
floorguide
floorguide
tree planting ceremony
tree planting ceremony
Tan Phu Celadon
Tan Phu Celadon
Long Biên
Long Biên
aeonmall binhtan
aeonmall binhtan
AEON MALL Vietnam
AEON MALL Vietnam
AEON
AEON
  • facebook