AEONMALL Binh Duong Canary

Ngày 28/09/2014 vừa qua, hơn 1.000 người, bao gồm khách mời, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo tập đoàn AEON, người dân địa phương và các em học sinh đã đến tham dự buổi lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương AEON” tại Trung tâm mua sắm AEON MALL Bình Dương Canary. Hơn 5,000 cây xanh đã được trồng trong sự kiện ý nghĩa này.


On Sep 28th 2014, AEON tree planting ceremony, namely "AEON Hometown Forest Program" was hold in AEON MALL Binh Duong Canary Shopping Center. It welcomed over 1,000 persons, included distinguished guests, local leaders, AEON Group leaders, citizens and students. More than 5,000 trees were planted in this meaningful event.

Những hình ảnh về ngày lễ trồng cây.
tree planting ceremony photo report
Click vào hình để xem ảnh lớn hơn
Click thumbnails to view larger