AEONMALL Việt Nam trao tặng học bổng AEON cho các...

Sáng ngày 03 tháng 12, 60 suất học bổng AEON đã được trao tặng...