Cửa hàng tương tự


MARUKAME UDON

Tầng 2 [15]

Nhà hàng


TEXAS CHICKEN

Tầng trệt [38 - 40]

Nhà hàng


LE MONDE STEAK

Tầng 2 [2]

Nhà hàng


SUKIYA

Tầng 2 [18]

Nhà hàng


SAYAKA

Tầng 2 [3]

Buffet, Nhà hàng