Cửa hàng tương tự


Trung Nguyên Legend

Tầng trệt [19B]

Trà, bánh và cà phê


YOGEN FRUZ

Tầng 2 [23]

Trà, bánh và cà phê


Jollibee

Tầng 2 [19]

Trà, bánh và cà phê


Kokoro

Tầng 2 [21]

Trà, bánh và cà phê


HOKKAIDO BAKED CHEESE TART

Tầng trệt [3B]

Trà, bánh và cà phê