Cửa hàng tương tự


King BBQ Deli Buffet

Tầng 2 [11C]

Thức ăn & Nước uống


HOTPOT STORY

Tầng 2 [7]

Thức ăn & Nước uống


BAMBOO DIMSUM

Tầng 2 [AF 14-15-16]

Thức ăn & Nước uống


KICHI KICHI

Tầng 2 [6]

Thức ăn & Nước uống


GONGCHA

Tầng trệt [25]

Thức ăn & Nước uống