Cửa hàng tương tự


YOGEN FRUZ

Tầng 2 [23]

Trà, bánh và cà phê


Phúc Long Coffee and Tea

Tầng trệt [31, 31, 22]

Trà, bánh và cà phê


KOI Thé

Tầng trệt [46]

Trà, bánh và cà phê


HOKKAIDO BAKED CHEESE TART

Tầng trệt [3B]

Trà, bánh và cà phê


Kokoro

Tầng 2 [21]

Trà, bánh và cà phê