Cửa hàng tương tự


YOGEN FRUZ

Tầng 2 [23]

Trà, bánh và cà phê


Kokoro

Tầng 2 [21]

Trà, bánh và cà phê


HOKKAIDO BAKED CHEESE TART

Tầng trệt [3B]

Trà, bánh và cà phê


SMOOTHIE TOWN

Tầng 1 [36]

Trà, bánh và cà phê


STARBUCKS

Tầng trệt [31]

Trà, bánh và cà phê