Cửa hàng tương tự


GONGCHA

Tầng trệt [25]

Trà, bánh và cà phê


Kokoro

Tầng 2 [21]

Trà, bánh và cà phê


STARBUCKS

Tầng trệt [31]

Trà, bánh và cà phê


SMOOTHIE TOWN

Tầng 1 [36]

Trà, bánh và cà phê


Dairy Queen

Tầng 2 [22]

Trà, bánh và cà phê