Cửa hàng tương tự


Phúc Long Coffee and Tea

Tầng trệt [22]

Trà, bánh và cà phê


STARBUCKS

Tầng trệt [31]

Trà, bánh và cà phê


GONGCHA

Tầng trệt [25]

Trà, bánh và cà phê


KOI Thé

Tầng trệt [46]

Trà, bánh và cà phê


Dairy Queen

Tầng 2 [22]

Trà, bánh và cà phê