Cửa hàng tương tự


GONGCHA

Tầng trệt [25]

Trà, bánh và cà phê


SMOOTHIE TOWN

Tầng 1 [36]

Trà, bánh và cà phê


Phúc Long Coffee and Tea House

Tầng trệt [31]

Trà, bánh và cà phê


KOI Thé

Tầng trệt [46]

Trà, bánh và cà phê


Trung Nguyên Legend

Tầng trệt [19B]

Trà, bánh và cà phê