Cửa hàng tương tự


Kokoro

Tầng 2 [21]

Trà, bánh và cà phê


HOKKAIDO BAKED CHEESE TART

Tầng trệt [3B]

Trà, bánh và cà phê


YOGEN FRUZ

Tầng 2 [23]

Trà, bánh và cà phê


Trung Nguyên Legend

Tầng trệt [19B]

Trà, bánh và cà phê


HIGHLANDS COFFEE

Tầng trệt [24]

Trà, bánh và cà phê