Cửa hàng tương tự


Kokoro

Tầng 2 [21]

Trà, bánh và cà phê


SMOOTHIE TOWN

Tầng 1 [36]

Trà, bánh và cà phê


YOGEN FRUZ

Tầng 2 [23]

Trà, bánh và cà phê


HIGHLANDS COFFEE

Tầng trệt [24]

Trà, bánh và cà phê


Phúc Long Coffee and Tea House

Tầng trệt [31]

Trà, bánh và cà phê