Cửa hàng tương tự


Trung Nguyên Legend

Tầng trệt [19B]

Trà, bánh và cà phê


Dairy Queen

Tầng 2 [22]

Trà, bánh và cà phê


SMOOTHIE TOWN

Tầng 1 [36]

Trà, bánh và cà phê


KOI Thé

Tầng trệt [46]

Trà, bánh và cà phê


Jollibee

Tầng 2 [19]

Trà, bánh và cà phê