Cửa hàng tương tự


VIET DELI

Tầng 2 [AF-03]

Thức ăn & Nước uống


BAMBOO DIMSUM

Tầng 2 [AF 14-15-16]

Thức ăn & Nước uống


Phúc Long Coffee and Tea House

Tầng trệt [31]

Thức ăn & Nước uống


LẨU CÔNG CHÚA

Tầng 2 [AF-02]

Thức ăn & Nước uống


King BBQ Deli Buffet

Tầng 2 [11C]

Thức ăn & Nước uống