Cửa hàng tương tự


McDonald’s

Tầng trệt [39]

Nhà hàng


SUMO BBQ

Tầng 2 [11B]

Buffet, Nhà hàng


King BBQ Buffet

Tầng 2 [11C]

Buffet, Nhà hàng


LE MONDE STEAK

Tầng 2 [02]

Nhà hàng


SUKIYA

Tầng 2 [18]

Nhà hàng