Cửa hàng tương tự


HOKKAIDO BAKED CHEESE TART

Tầng trệt [3B]

Trà, bánh và cà phê


Dairy Queen

Tầng 2 [22]

Trà, bánh và cà phê


Phúc Long Coffee and Tea

Tầng trệt [22]

Trà, bánh và cà phê


GONGCHA

Tầng trệt [25]

Trà, bánh và cà phê


Kokoro

Tầng 2 [21]

Trà, bánh và cà phê