118 Cửa hàng


Rabity

Tầng 1 [21]

Thời trang


VIET DELI

Tầng 2 [AF-03]

Thức ăn & Nước uống


VANS

Tầng 1 [34]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


Precita

Tầng trệt [07]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


VALENTINO CREATIONS

Tầng trệt [32]

Thời trang


PNJ Gold

Tầng trệt [08]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


U&YAYA

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


Phuong Nam Book City

Tầng trệt [19A]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


tiNiWorld

Tầng 1 [22]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


TOWEL MUSEUM

Tầng 1 [12D]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


Pizza Hut

Tầng 2 [01]

Thức ăn & Nước uống


TIME STATION NEO JAPAN

Tầng trệt [27]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


PINKISS

Tầng 1 [24]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


THEFACESHOP

Tầng trệt [06]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


Phúc Long Coffee and Tea House

Tầng trệt [31]

Thức ăn & Nước uống