118 Cửa hàng


THE TRAVEL STORE

Tầng 1 [08A]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


PHỐ Á – PHỞ & CUỐN

Tầng 2 [AF-04]

Thức ăn & Nước uống


THẾ GIỚI LẨU

Tầng 2 [AF-09]

Thức ăn & Nước uống


OWEN

Tầng trệt [45A]

Thời trang


THE EXECUTIVE

Tầng trệt [34]

Thời trang


On-yasai

Tầng 2 [03B]

Thức ăn & Nước uống


The Blues

Tầng trệt [16]

Thời trang


THAIEXPRESS

Tầng 2 [17]

Thức ăn & Nước uống


OGAWA

Tầng 1 [12C]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


Nike

Tầng trệt [12B]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


TEXAS CHICKEN

Tầng trệt [38]

Thức ăn & Nước uống


New Balance & Crocs

Tầng 1 [02]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


NABE KING

Tầng 2 [02]

Thức ăn & Nước uống


My Kingdom

Tầng 1 [05]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình