44 Cửa hàng


Phúc Long Coffee and Tea

Tầng trệt [22]

Trà, bánh và cà phê


THAIEXPRESS

Tầng 2 [07, 17]

Nhà hàng


TEXAS CHICKEN

Tầng trệt [38]

Nhà hàng


MK RESTAURANT

Tầng 2 [12A]

Nhà hàng


MARUKAME UDON

Tầng 2 [15]

Nhà hàng


Kokoro

Tầng 2 [21]

Trà, bánh và cà phê


King BBQ Buffet

Tầng 2 [11C]

Buffet, Nhà hàng


KICHI KICHI

Tầng 2 [06]

Buffet, Nhà hàng


Jollibee

Tầng 2 [19]

Nhà hàng


HIGHLANDS COFFEE

Tầng trệt [24]

Trà, bánh và cà phê


GONGCHA

Tầng trệt [25]

Trà, bánh và cà phê


GOGI HOUSE

Tầng 2 [05]

Buffet, Nhà hàng


BOBAPOP

Tầng 2 [SF-12]

Cửa hàng tại Phố ẩm thực


AL FRESCO’S

Tầng trệt [26]

Nhà hàng