121 Cửa hàng


ANTA

Tầng 1 [29]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


KOHNAN JAPAN

Tầng 1 [15A]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


SUKIYA

Tầng 2 [18]

Nhà hàng


THE BODY SHOP

Tầng trệt [05]

Mỹ phẩm


CHANG KANG KUNG

Tầng 2 [16]

Nhà hàng


SUMO BBQ

Tầng 2 [11B]

Buffet, Nhà hàng


Fitness & Yoga Renaissance JAPAN

Tầng 1 [35]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Vina Giầy

Tầng trệt [37]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


Rabity

Tầng 1 [21]

Thời trang trẻ em


VANS

Tầng 1 [34]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


VALENTINO CREATIONS

Tầng trệt [32]

Thời trang nam, Thời trang nữ


PNJ

Tầng trệt [08]

Đồ trang sức


Phuong Nam Book City

Tầng trệt [19A-2]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


tiNiWorld

Tầng 1 [22]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


TOWEL MUSEUM

Tầng 1 [37]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình