117 Cửa hàng


Pizza Hut

Tầng 2 [01]

Nhà hàng


TIME STATION NEO JAPAN

Tầng trệt [27]

Phụ kiện


PINKISS

Tầng 1 [24]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


THEFACESHOP

Tầng trệt [06]

Mỹ phẩm


Phúc Long Coffee and Tea House

Tầng trệt [31]

Trà, bánh và cà phê


THE TRAVEL STORE

Tầng 1 [8A]

Phụ kiện


OWEN

Tầng trệt [45A]

Phụ kiện, Thời trang nam


THAIEXPRESS

Tầng 2 [17]

Nhà hàng


OGAWA

Tầng 1 [12C]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Nike

Tầng trệt [12B]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


TEXAS CHICKEN

Tầng trệt [38]

Nhà hàng


New Balance

Tầng 1 [2]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


My Kingdom

Tầng 1 [5]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Aeon Fantasy

Tầng 2 [20]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình, Giải trí


MK RESTAURANT

Tầng 2 [12A]

Nhà hàng