117 Cửa hàng


MIKI

Tầng trệt [35]

Thời trang nữ


MESSI JEANS

Tầng 1 [28]

Thời trang nam, Thời trang nữ


Megane Prince

Tầng trệt [30]

Phụ kiện


MEDiCARE

Tầng trệt [03]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


MAXX SPORT

Tầng 1 [25]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


MẮT VIỆT

Tầng trệt [18]

Phụ kiện


MARUKAME UDON

Tầng 2 [15]

Nhà hàng


MARC

Tầng trệt [36]

Thời trang nữ


LOCK & LOCK

Tầng 1 [10]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


LIME ORANGE

Tầng trệt [17]

Thời trang nam, Thời trang nữ


LI-NING

Tầng 1 [31]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


KOMONOYA

Tầng 1 [26]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


Kokoro

Tầng 2 [21]

Trà, bánh và cà phê


King BBQ Deli Buffet

Tầng 2 [11C]

Buffet, Nhà hàng


KICHI KICHI

Tầng 2 [06]

Buffet, Nhà hàng