120 Cửa hàng


MEDiCARE

Tầng trệt [03]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


MAXX SPORT

Tầng 1 [25]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


MẮT VIỆT

Tầng trệt [20]

Phụ kiện


MARUKAME UDON

Tầng 2 [15]

Nhà hàng


MARC

Tầng trệt [36]

Thời trang nữ


LOCKnLOCK

Tầng 1 [10]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


LIME ORANGE

Tầng trệt [17]

Thời trang nam, Thời trang nữ


LI-NING

Tầng 1 [31]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


King BBQ Buffet

Tầng 2 [11C]

Buffet, Nhà hàng


KICHI KICHI

Tầng 2 [6]

Buffet, Nhà hàng


Jollibee

Tầng 2 [19]

Nhà hàng


JEANSWEST

Tầng 1 [1]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


ILA

Tầng 1 [12B, 16]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


iBasic

Tầng trệt [33B]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ


HIGHLANDS COFFEE

Tầng trệt [24]

Trà, bánh và cà phê