119 Cửa hàng


GOGI HOUSE

Tầng 2 [5]

Buffet, Nhà hàng


SNEAKER BUZZ

Tầng 1 [32-33]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


CGV Cinemas

Tầng 2 [11]

Giải trí


AKEMI

Tầng 1 [12A]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


GIORDANO

Tầng trệt [11B]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


ECCO

Tầng trệt [29]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ


GLAM BEAUTIQUE

Tầng trệt [43]

Mỹ phẩm, Phụ kiện


Couple TX

Tầng trệt [15]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


An Phước – Pierre Cardin

Tầng trệt [23]

Phụ kiện, Thời trang nam


ALDO

Tầng trệt [09]


AL FRESCO’S

Tầng trệt [26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26]

Nhà hàng


Adidas

Tầng trệt [12C]

Phụ kiện