117 Cửa hàng


EXIMBANK

Tầng trệt [22]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


ECCO

Tầng trệt [29]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ


GLAM BEAUTIQUE

Tầng trệt [43]

Mỹ phẩm, Phụ kiện


Couple TX

Tầng trệt [15]

Thời trang nam, Thời trang nữ


An Phước – Pierre Cardin

Tầng trệt [23]

Phụ kiện, Thời trang nam


CANIFA

Tầng trệt [12]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


Bossini

Tầng 1 [6]

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


ALDO

Tầng trệt [09]

Phụ kiện


AL FRESCO’S

Tầng trệt [26]

Nhà hàng


Adidas NEO

Tầng 1 [30]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


Adidas SPC

Tầng trệt [12C]

Phụ kiện, Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em