MEGA SALES

30/04/2021 31/05/2021

HOKKAIDO BAKED CHEESE TART x BETAGEN CHEESE SOFT SERVE

 HOKKAIDO BAKED CHEESE TART
 MEGA SALES
29/04/2021 26/05/2021

MEDICARE – VUI LỄ HỘI SALE VƯỢT TRỘI

 MEDiCARE
 MEGA SALES
01/04/2021 30/05/2021

TINIWORLD – TRÂU VÀNG CHÀO ĐÓN THÁNG 4 RỰC RỠ

 tiNiWorld
 MEGA SALES
07/04/2021 31/05/2021

MCDONALD’S – CHÁO THỊT BẰM & NUI THỊT BẰM CHỈ 39K

 McDonald's
 MEGA SALES
07/04/2021 31/05/2021

MCDONALD’S – CƠM GÀ BAO NO RẺ CHỈ 29K

 McDonald's
 MEGA SALES
05/04/2021 31/05/2021

CƠM NGON & LẨU CÔNG CHÚA – COMBO NHÓM, CÀNG ĐÔNG CÀNG ...

 Cơm ngon - Lẩu công chúa
 MEGA SALES
 Phố ẩm thực