TRẮC NGHIỆM TÍNH CÁCH – MBTI

Trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs, hay Chỉ số phân loại Myers-Briggs (Myers-Briggs Type Indicator), viết tắt là MBTI, một phương pháp sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm để tìm hiểu tâm lý, tính cách cũng như cách con người nhận thức về thế giới xung quanh và đưa ra quyết định cho một vấn đề…

MBTI trả lời cho câu hỏi tại sao mỗi người trên thế giới đều có cá tính khác nhau, không ai giống ai vì vậy MBTI tập trung vào các đối tượng dân số bình thường và nhấn mạnh vào sự khác biệt tự nhiên của mỗi người. Ngày nay MBTI đang trở nên phổ biến và được sử dụng như một phương pháp phân loại tính cách khá chính xác, giúp con người hiểu rõ bản thân và những người xung quanh hoặc tìm được công việc phù hợp…

Hãy cùng AEON MALL Bình Dương Canary khám phá tính cách thú vị bên trong chúng ta ở bài test dưới đây nhé!