Sự kiện khác

05/09/2020 01/10/2020

“CHECK-IN” CÙNG CHÚ CUỘI VÀ CHỊ HẰNG TẠI CỤM ...

  Sự kiện
  Sảnh trung tâm - Tầng trệt
27/09/2020 27/09/2020

CUỘC THI LÀM BÁNH TRUNG THU

  Sự kiện
  Sảnh trung tâm - Tầng trệt
02/09/2020 04/10/2020

CÙNG THỎ TUNG TĂNG – RƯỚC ĐÈN ĐÓN TRĂNG

  Sự kiện
  AEON MALL Bình Dương Canary