09/08/2022

THỰC ĐƠN K-PUB

  K-PUB – Korean Grill Pub
  Buffet
01/06/2022

MENU POT&FOOD

  POT&FOOD
  Đồ ăn, Foodcourt
17/03/2022

THỰC ĐƠN L’ANGFARM

  L’ANGFARM
  Đồ ăn
29/05/2020

THỰC ĐƠN PHÚC LONG

  Phúc Long Coffee and Tea
  Trà và cà phê
25/01/2021

THỰC ĐƠN GONG CHA

  GONGCHA
  Trà và cà phê
06/01/2022

THỰC ĐƠN STARBUCKS

  STARBUCKS
  Trà và cà phê
29/05/2020

THỰC ĐƠN HIGHLANDS COFFEE

  HIGHLANDS COFFEE
  Trà và cà phê
11/01/2021

THỰC ĐƠN KOI THÉ

  KOI Thé
  Trà và cà phê
07/12/2020

THỰC ĐƠN HOKKDAIDO BAKED CHEESE TART

  HOKKAIDO BAKED CHEESE TART
  Đồ ăn