Mã Số

Bảng hiệu LCD

Vị Trí

Số lượng màn hình
G1, G2, G3 Hành Lang Tầng Trệt 3
GC Video wall sảnh trung tâm Tầng Trệt 1
B, C, D Cổng B,C,D Tầng Trệt 2 màn hình /cổng
F1A, F1B Hành Lang Tầng 1 2
F2A, F2B Hành Lang Tầng 2 2

 

Vui lòng liên hệ: Bộ phận Marketing –  AEON MALL Bình Dương Canary: 0274.6259333 (114) hoặc Email: canary.marketing@aeonmall-vn.com

 

SƠ ĐỒ BIỂN HIỆU LCD

TẦNG TRỆT

HÀNH LANG

CỔNG RA VÀO

 

TẦNG 1

 

TẦNG 2