YANG HAO
Xem thêm
Thực đơn Yang Hao 3

Giá theo từng món

Thực đơn Yang Hao 4

Giá theo từng món 

Thực đơn Yang Hao 5

Giá theo từng món

Thực đơn Yang Hao 1

Giá  theo từng món

Thực đơn Yang Hao 2

Giá theo từng món

STARBUCKS
Xem thêm
Cold brew

Size Small : 65.000 VND

Size Large : 75.000 VND

Vanila cold brew

Size small : 70.000 VND

Size large : 85.000 VND

Cappuccino

Size Small : 60.000 VND

Size Medium : 70.000 VND

Almond Latte

Size Small : 70.000 VND

Size Large : 90.000 VND

HIGHLANDS COFFEE
Xem thêm
Cafe phin

Size Small : 25.000 VND

Size Large : 50.000 VND

Americano

Size Small : 30.000 VND

Size Large : 50.000 VND

Bạc xỉu đá

Size Small : 30.000 VND

Size Large : 50.000 VND

Mocha

Size Small : 50.000 VND

Size Large : 60.000 VND