105 Cửa hàng


OCEAN COFFEE

Tầng 2 [F-10]

Thức ăn & Nước uống


DARUMA – Sushi, Sashimi & Hotpot

Tầng 2 [12B]

Thức ăn & Nước uống


ARIZE HOME

Tầng 1 [19-20, 19-20]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


baby point

Tầng 1 [4]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


Dairy Queen

Tầng 2 [22]

Thức ăn & Nước uống


innisfree

Tầng trệt [28]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


LE MONDE STEAK

Tầng 2 [02]

Thức ăn & Nước uống


INOCHI

Tầng 1 [12B-1]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


MINISO

Tầng 1 [7]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


McDonald’s

Tầng trệt [39]

Thức ăn & Nước uống


MARIE LUCIE

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


tiNiStore

Tầng 1 [22.1]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


Grill & Cheer

Tầng 2 [03]

Thức ăn & Nước uống


Trung Nguyên Legend

Tầng trệt [19B]

Thức ăn & Nước uống


ANTA

Tầng 1 [29]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện