125 Cửa hàng


MANWAH

Tầng 2 [08]

Buffet


K-PUB – Korean Grill Pub

Tầng 2 [10]

Buffet, Nhà hàng


POT&FOOD

Tầng 2 [SF-3B]

Cửa hàng tại Phố ẩm thực


CONVERSE

Tầng 1 [30]

Phụ kiện


OPPO

Tầng 1 [17]

Dịch vụ, Cửa hàng dành cho trẻ em và gia đình


STARBUCKS

Tầng trệt [31]

Trà, bánh và cà phê


MLB

Tầng trệt [12]


TIMEZONE

Tầng 1 [15B]


XTEP

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


BJ TOKBOKKI

Tầng 2 [SF-01]

Cửa hàng tại Phố ẩm thực


KOI Thé

Tầng trệt [46]

Trà, bánh và cà phê


MEUW

Tầng trệt [54]

Thời trang nam