122 Cửa hàng


CONVERSE

Tầng 1 [30]

Phụ kiện


OPPO

Tầng 1 [17]

Phụ kiện


STARBUCKS

Tầng trệt [31]

Trà, bánh và cà phê


MLB

Tầng trệt [12]


TIMEZONE

Tầng 1 [15B]

Giải trí


XTEP

Thời trang nam, Thời trang nữ, Thời trang trẻ em


BJ TOKBOKKI

Tầng 2 [F-01]

Cửa hàng tại Phố ẩm thực


KOI Thé

Tầng trệt [46]

Trà, bánh và cà phê


MEUW

Tầng trệt [54]

Thời trang nam


FILA

Tầng trệt [42]

Phụ kiện


XTM

Phụ kiện


YVES ROCHER

Tầng trệt [07]

Mỹ phẩm


CIZA

Tầng trệt [20, 21]

Thời trang nam