102 Cửa hàng


innisfree

Tầng trệt [28]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


LE MONDE STEAK

Tầng 2 [02]

Thức ăn & Nước uống


INOCHI

Tầng 1 [12B-1]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


MINISO

Tầng 1 [07]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


McDonald’s

Tầng trệt [39]

Thức ăn & Nước uống


MARIE LUCIE

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


tiNiStore

Tầng 1 [22.1]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


Grill & Cheer

Tầng 2 [03]

Thức ăn & Nước uống


Trung Nguyên Legend

Tầng trệt [19B]

Thức ăn & Nước uống


ANTA

Tầng 1 [29]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


KOHNAN JAPAN

Tầng 1 [15A]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


SUKIYA

Tầng 2 [18]

Thức ăn & Nước uống


THE BODY SHOP

Tầng trệt [05]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


CHANG KANG KUNG

Tầng 2 [16]

Thức ăn & Nước uống


KUMON

Tầng 1 [17]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình