112 Cửa hàng


tiNiStore

Tầng 1 [22.1]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


Grill & Cheer

Thức ăn & Nước uống


Trung Nguyên Legend

Tầng trệt [19B]

Thức ăn & Nước uống


ANTA

Tầng 1 [29]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


KOHNAN JAPAN

Tầng 1 [15A]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


SUKIYA

Tầng 2 [18]

Thức ăn & Nước uống


THE BODY SHOP

Tầng trệt [05]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


CHANG KANG KUNG

Tầng 2 [16]

Thức ăn & Nước uống


KUMON

Tầng 1 [17]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


SUMO BBQ

Tầng 2 [11B]

Thức ăn & Nước uống


Fitness & Yoga Renaissance JAPAN

Tầng 1 [35]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


Yves Rocher

Tầng trệt [03B]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


YOGEN FRUZ

Tầng 2 [23]

Thức ăn & Nước uống


Sea Collection

Tầng trệt [42]

Thời trang


XTM

Tầng trệt [48]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện