03/05/2021

THỰC ĐƠN YOGEN FRUZ

  YOGEN FRUZ
  Đồ ăn, Trà và cà phê
19/04/2021

THỰC ĐƠN BJ TOKBOKKI

  BJ TOKBOKKI
  Đồ ăn
23/02/2021

THỰC ĐƠN BAMBOO DIMSUM

  Bamboo Dimsum
  Đồ ăn
25/01/2021

THỰC ĐƠN DAIRY QUEEN

  Dairy Queen
  Đồ ăn
25/01/2021

THỰC ĐƠN GONG CHA

  GONGCHA
  Trà và cà phê
11/01/2021

THỰC ĐƠN KOI THÉ

  KOI Thé
  Trà và cà phê
24/12/2020

THỰC ĐƠN DARUMA

  DARUMA – Sushi, Sashimi & Hotpot
  Buffet
07/12/2020

THỰC ĐƠN HOKKDAIDO BAKED CHEESE TART

  HOKKAIDO BAKED CHEESE TART
  Đồ ăn