29/05/2020

THỰC ĐƠN PHÚC LONG

  Phúc Long Coffee and Tea House
  Trà và cà phê
29/05/2020

THỰC ĐƠN HIGHLANDS COFFEE

  Trà và cà phê
19/05/2020

MENU TEXAS CHICKEN

  TEXAS CHICKEN
  Đồ ăn
19/05/2020

MENU SUKIYA

  SUKIYA
  Đồ ăn
19/05/2020

MENU GRILL & CHEER

  Grill & Cheer
  Buffet
19/05/2020

MENU CHANG KANG KUNG

  CHANG KANG KUNG
  Đồ ăn