Bản đồ sàn

Thang máyElevator

Thang máy

Elevator

Thang cuốnEscalator

Thang cuốn

Escalator

Phòng hút thuốcSmoking room

Phòng hút thuốc

Smoking room

Phòng vệ sinhWC

Phòng vệ sinh

WC

Nhà vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped Toilets

Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped Toilets

Phòng chăm trẻBaby care room

Phòng chăm trẻ

Baby care room

Quầy hướng dânInformation counter

Quầy hướng dân

Information counter

Phòng giữ đồCustomer locker

Phòng giữ đồ

Customer locker

Chở hàng hóaDelivery

Chở hàng hóa

Delivery

Thang máyElevator

Thang máy

Elevator

Thang cuốnEscalator

Thang cuốn

Escalator

Góc ATMATM

Góc ATM

ATM

Phòng vệ sinhWC

Phòng vệ sinh

WC

Nhà vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped Toilets

Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped Toilets

Phòng chăm trẻBaby care room

Phòng chăm trẻ

Baby care room

20
Bossini
0274 2475888
12
CANIFA
0274 6260689
11B
GIORDANO
0274 3763440
33B
33A
Labella
6260688
17
LIME ORANGE
3763490
36
MARC
6260676
35
MIKI
6260757
45A
OWEN
3763501
42
Sea Collection
0274 6262777
34
THE EXECUTIVE
0274 3763500
G12C
Adidas SPC
3763861
9
ALDO
6263888
G11A
AOKANG
6260782
10
Bata
0274 376 3424
29
28
2
Marie Lucie
3763460
41
MẮT VIỆT
6260680
37
Mirabella
6263399
12B
Nike
0650 3763807
5
SKIN FOOD
6260 716
6
THEFACESHOP
6260709
G48
XTM
0274 3799936
3B
Yves Rocher
6504143
Thang máyElevator

Thang máy

Elevator

Thang cuốnEscalator

Thang cuốn

Escalator

Phòng hút thuốcSmoking room

Phòng hút thuốc

Smoking room

Phòng vệ sinhWC

Phòng vệ sinh

WC

Nhà vệ sinh cho người khuyết tậtHandicapped Toilets

Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

Handicapped Toilets

Phòng chăm trẻBaby care room

Phòng chăm trẻ

Baby care room

AF 14-15-16
10
Baskin Robbins
(0650) 3763754
AF-01
12B
COWBOY JACK'S
(0274) 3763832
S8-9
DOLPAN SAM
(0274) 6260699
AF 07-08
AF-05
7
HOTPOT STORY
(0274) 7307779
19
Jollibee
6260735
6
KICHI KICHI
3777665
11C
21
Kokoro
6263666
15
MARUKAME UDON
3763442
18
MISOYA RAMEN
6561777
12A
MK RESTAURANT
6260713
3
OMUK
(0274) 6268304
3B
On-yasai
3763508
1
Pizza Hut
(0274) 3725277
11B
SUMO BBQ
(0274) 3799307
AF-03
7
HOTPOT STORY
(0274) 7307779