Cửa hàng tương tự


HOKKAIDO BAKED CHEESE TART

Tầng trệt [3B]

Trà, bánh và cà phê


SMOOTHIE TOWN

Tầng 1 [36]

Trà, bánh và cà phê


YOGEN FRUZ

Tầng 2 [23]

Trà, bánh và cà phê


GONGCHA

Tầng trệt [25]

Trà, bánh và cà phê


Dairy Queen

Tầng 2 [22]

Trà, bánh và cà phê