Cửa hàng tương tự


GONGCHA

Tầng trệt [25]

Trà, bánh và cà phê


Phúc Long Coffee and Tea

Tầng trệt [22]

Trà, bánh và cà phê


QUICHES

Thực đơn, Trà, bánh và cà phê


Dairy Queen

Tầng 2 [22]

Trà, bánh và cà phê


SMOOTHIE TOWN

Tầng 1 [36]

Trà, bánh và cà phê