Cửa hàng tương tự


HOKKAIDO BAKED CHEESE TART

Tầng trệt [3B]

Trà, bánh và cà phê


SMOOTHIE TOWN

Tầng 1 [36]

Trà, bánh và cà phê


KOI Thé

Tầng trệt [46]

Trà, bánh và cà phê


KATINAT

Tầng trệt [45]

Trà, bánh và cà phê


QUICHES

Tầng 2 [23]

Thực đơn, Trà, bánh và cà phê