117 Kết quả tìm kiếm


Chester London

Tầng 1 [20]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


CGV Cinemas

Tầng 2 [11]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


Century Healthcare

Tầng 1 [3B]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


BANGKOK HOUSE

Tầng 2 [AF-06]

Thức ăn & Nước uống


BUMBA MILK TEA

Tầng 2 [22]

Thức ăn & Nước uống


BOBAPOP

Tầng 1 [36]

Thức ăn & Nước uống


Belle Lumiere

Tầng 1 [3]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


Baskin Robbins

Tầng 2 [10]

Thức ăn & Nước uống


BAMBOO DIMSUM

Tầng 2 [AF 14-15-16]

Thức ăn & Nước uống


AKEMI UCHI

Tầng 1 [12A]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


GIORDANO

Tầng trệt [11B]

Thời trang


FANCY TIME

Tầng trệt [45B]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


EXIMBANK

Tầng trệt [22]

Giải trí , Dịch vụ , Các cửa hàng dành cho Trẻ em & Gia đình


ECCO

Tầng trệt [29]

Đồ trang sức , Mỹ phẩm & Phụ kiện


Doraemon Tofu Factory

Tầng trệt [54]

Thức ăn & Nước uống